De campagne

2011 stond bij VLP meer dan ooit in het teken van veiligheid op en rond het paard. Op www.veiligpaardrijden.be  en op de speciaal ontworpen veiligheidskalender hebben wij iedere maand een thema rond veiligheid en paardensport in de kijker gezet. Hiermee hebben we op een luchtige en vaak ludieke manier  de aandacht willen vestigen op de combinatie veiligheid en paardrijden.
Een nieuw jaar betekent echter niet het einde van aandacht voor veiligheid. Ook in de nabije en verre toekomst blijft  veiligheid een prioriteit waar we aan moeten blijven werken. De veiligheidsregels naleven is niet alleen voor jou belangrijk, maar ook voor andere sportbeoefenaars en sympathisanten. Het is dan ook belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt om onze sport zo veilig mogelijk te maken.

In december kijken we terug op de 11 thema’s die we aangekaart hebben.