Hou de piste net en veilig !

Een rijpiste is de plaats bij uitstek voor ruiters om hun rijvaardigheden bij te stellen. Iedere ruiter rijdt graag in een piste die goed onderhouden is en die er net bij ligt. Hieronder enkele tips om de piste zo net mogelijk te houden.

  • Geen afval en etensresten

We kennen allemaal het idee dat er iemand wegglijdt over een bananenschil. In een tekenfilmpje is dit grappig, maar in realiteit kan dit ernstige gevolgen met zich meebrengen. Een ruiter die wegglijdt over afval kan kneuzingen oplopen, een hersenschudding,… Afval laat je niet achter in de stallen of in de rijpiste. Dit is niet hygiënisch en geeft ook een vuile indruk aan de ruiterclub. Afval en etensresten horen thuis in de vuilnisbak. De ruiterclub is een plaats waar aan sport gedaan wordt. Hier hoort het proper en netjes te zijn. Iedereen moet hier zijn steentje bijdragen.
Hetzelfde geldt voor kauwgom. Laat deze ook niet achter in de rijpiste, stallen, of elders in de manege. Niemand heeft graag kauwgom aan de zool van zijn schoen, de paarden hebben dit ook niet graag aan hun hoeven, dus ook hier… kauwgom in de vuilnisbak.

  • Geen kledij/materiaal

Net zoals afval hoort ook materiaal en kledij niet thuis in de piste of in de gangen. Over kledij kan er gemakkelijk gestruikeld worden en met materiaal heb je de kans dat een paard zichzelf bezeert wanneer het dier hierop zou trappen. Denk maar aan borstels met scherpe tanden (bijvoorbeeld een zweetmes) of sporen, stalmateriaal, …
Duur materiaal, zoals een zadel, verdienen de nodige aandacht. Ideaal is om zadeldragers te voorzien aan de stallen. Dit om schade te vermijden. Maar is dat niet voorhanden, dan kunnen deze zadels op een correcte manier op de grond geplaatst worden tegen de stalmuren. Om de lepel te beschermen kan je er het zadeldoek tussen steken. Op deze manier staan ze niet in de weg voor voorbijgangers. Worden de zadels niet meer gebruikt, dan worden ze best verzameld in een zadelkamer of materiaalkast.
Vaak is er in de ruiterclub ook landbouwmateriaal aanwezig. Een tractor en sleeptouw, die nodig zijn voor het onderhoud van de piste, horen niet thuis in de piste wanneer er geen gebruik van gemaakt wordt. Ruiters kunnen hierop vallen en dit brengt ernstige schade met zich mee. Anderzijds kan ook het landbouwmateriaal beschadigd worden. Best wordt een aparte plaats voorzien om de tractor en bijhorend materiaal op een veilige manier op te bergen.

  • Niet roken

Roken in de piste en stallen is uit den boze. Niet alleen is het een slechte gewoonte voor de gezondheid, maar ook voor de veiligheid rondom de piste. In een manege of stal zijn er zeer veel brandbare materialen aanwezig. Denk maar aan stro, houten staldeuren, enzovoort. Sigarettenpeuken kunnen enerzijds de oorzaak zijn van brand, maar anderzijds sieren ze niet bepaald de grond van een plaats waar men aan sport doet. Het zand van een rijpiste is ook geen asbak, dus daar horen er ook geen sigarettenpeuken thuis. Het is belangrijk dat er op gewezen wordt dat roken verboden is in een manege.

  • Geen andere dieren

In een rijpiste zijn alleen paarden en pony’s toegelaten. Andere dieren, zoals honden en katten horen niet thuis in een rijpiste. Ze kunnen onder andere de paarden laten schrikken, uitwerpselen achterlaten, zorgen voor geluidsoverlast,…
Honden die in de manege aanwezig zijn, moeten ook aan een lijband gehouden worden. Sommige paarden hebben schrik van honden of reageren agressief en dit veroorzaakt een onaangename ontmoeting tussen beide dieren.

  • Uitwerpselen opruimen

Om de netheid in de piste te garanderen is het aangeraden om dagelijks de piste te onderhouden. Uitwerpselen van paarden moeten verwijderd worden, trainingsmateriaal moet opgeruimd worden (zoals springbalken, kegels,…) en de piste wordt best ook rechtgetrokken, zodat de toplaag van de bodem opnieuw wat ademruimte krijgt. Hierdoor behoudt de piste zijn veerkracht, wat nodig is om het risico op blessures bij paarden te verlagen.

  • Geen toeschouwers in de piste

In de piste zijn er vaak meerdere paarden of pony’s aanwezig. Als persoon ben je best niet te dicht in de buurt van de rijdende paarden, als dit niet hoeft. Een paard kan soms verrassend uit de hoek komen, struikelen of een beweging maken waaraan jij je niet had verwacht. Toeschouwers blijven best uit de piste voor hun eigen veiligheid en die van de ruiter. Zeker jonge kinderen horen hier niet thuis, tenzij ze zelf een les krijgen en begeleid worden door één of meerdere lesgevers. Een lesgever kan bijgevolg wel in de piste aanwezig zijn. Hij kan de ruiters begeleiden, ziet beter wat de ruiter uitvoert en kan hier onmiddellijk op anticiperen.
Hou het ook rustig buiten de piste. Roepen naar een ruiter in de piste, kan angst bij paarden veroorzaken, met een ongeval als gevolg.

  • Uitstraling van de piste

De netheid van de piste en de stallingen draagt ook bij tot de algemene uitstraling van de ruiterclub. De omheining van de piste moet bijvoorbeeld goed en op een regelmatige basis onderhouden worden. Er mogen geen kapotte balken aanwezig zijn in de rijpiste, de omheining moet er verzorgd uitzien, de stallen moeten goed kunnen sluiten, enzovoort. De eigenaar van de manege is hier verantwoordelijk voor en moet er op toezien dat de algemene veiligheid gewaarborgd wordt voor iedereen. Iedereen kan hier wel zijn steentje toe bijdragen door respect te hebben voor het materiaal en de infrastructuur. Opzettelijk schade aanrichten aan de infrastructuur getuigt ook van weinig respect.
In een piste en bij de stallen is het belangrijk dat er een goede verlichting aanwezig is. Paard en ruiter kunnen zich hierdoor op een veilige manier verplaatsen. Zo is een ruime omgeving hierbij ook aangewezen. Te smalle gangen, waar paarden door moeten, kunnen tot gevaarlijke situaties leiden.
Net zoals verlichting is ook verluchting belangrijk. In een manege kan je niet verbergen dat er paarden gestald staan, maar een te doordringende geur is niet aangenaam.
Stro hoort thuis in de stal van het paard en niet op de grond in de gangen. Hier kan ook jij jouw verantwoordelijkheid opnemen en het stro even aan de kant vegen, wanneer er te veel in de gangen aanwezig is. Dit geldt ook voor mest, zand of modder uit de hoeven van de paarden, enz.

 

  • Algemeen huisreglement

Iedere ruiterclub heeft zijn eigen huisreglement om het rijden in de piste zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Informeer hiernaar indien je vragen zou hebben over het doen en laten in en rondom de piste.
Er zijn ook algemene regels in de piste, zoals voorrang geven aan de ruiters die reeds aan het rijden zijn in de piste. Respecteer ook deze regels, zo blijft het rijden voor iedereen aangenaam en ontstaat er geen verwarring. Wees ook steeds beleefd en maak je niet druk wanneer er ruiter het even moeilijk heeft met zijn paard of pony.